مسواک

پاک‌کننده پروبیوتیک قوی و مؤثر مسواک

پاک‌کننده پروبیوتیک قوی و مؤثر مسواک و نیز دندان‌های مصنوعی که سبب ایجاد حس تازگی در دهان می‌شود.

– کاهش خطر میکروارگانیزم غیرمفید در مسواک و درنتیجه کاهش پوسیدگی دندان

– قابلیت استفاده از محلول به مدت هفت روز

پاک کننده مسواک پاک کننده مسواک

www.chrisal.com

www.iranabzar.org

توضیحات

پاک‌کننده پروبیوتیک قوی و مؤثر مسواک و نیز دندان‌های مصنوعی که سبب ایجاد حس تازگی در دهان می‌شود.

– کاهش خطر میکروارگانیزم غیرمفید در مسواک و درنتیجه کاهش پوسیدگی دندان

– قابلیت استفاده از محلول به مدت هفت روز

پاک کننده مسواک پاک کننده مسواک

www.chrisal.com

www.iranabzar.org

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید