اسپری پروبیوتیک خانگی

اسپری پروبیوتیک خانگی پروبیسانا

اسپری پروبیوتیک خانگی پروبیسانا، بهبودبخش محیط زیست و مخصوص محیط خانه همراه با:

. کاهش خطر آلودگی باکتریایی

. از بین برنده فعال عوامل آلرژی زا (مانند Dust mite یا کنه گرد و غبار)

. مبارزه فعالانه با بوهای نامطبوع

. مناسب برای همه نوع پارچه

توضیحات

اسپری پروبیوتیک خانگی پروبیسانا، بهبودبخش محیط زیست و مخصوص محیط خانه همراه با:

  • کاهش خطر آلودگی باکتریایی

  • از بین برنده فعال عوامل آلرژی زا ( مانند Dust mite با کنه گرد و غبار)

  • مبارزه فعالانه با بوهای نامطبوع

  • مناسب برای همه نوع پارچه

 

www.Iranabzar.org

www.chrisaliran.com

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید