اسپری «پا»

اسپری «پا» پروبیسانا

اسپری پا پروبیسانا یک محصول پروبیوتیک جهت مبارزه با بوی بد پا و ایجاد میکروفلوراهای سالم در پا همراه با:

. جلوگیری کننده از قارچ انگشتان پا

. مبازره با بوی بد پا بصورت کاملا طبیعی

. بازیابی میکروفلوراهای مفید در پا

توضیحات

اسپری «پا» پروبیسانا یک محصول پروبیوتیک جهت مبارزه با بوی بد پا و ایجاد میکروفلوراهای سالم در پا همراه با:

. جلوگیری کننده از قارچ انگشتان پا

. مبازره با بوی بد پا بصورت کاملا طبیعی

. بازیابی میکروفلوراهای مفید در پا

 

www.Iranabzar.org

www.chrisaliran.com

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید