اسپری دئودورانت پروبیوتیک

اسپری دئودورانت پروبیوتیک ویژه آقایان

اسپری دئودورانت پروبیوتیک

اسپری دئودورانت پروبیوتیک پروبیسانا باعث ایجاد میکروفلوراهای سالم شده و با بوی نامطبوع بدن بطور فعال مبارزه نموده، همراه با:

. مواد شیمیایی غیرمضر

. ماندگاری 48 ساعته (درصورت فعالیت ورزشی 24 ساعت)

. مبارزه با بوی نامطبوع بدن با مکانیسم 100% طبیعی

توضیحات

اسپری دئودورانت پروبیوتیک

اسپری دئودورانت پروبیوتیک پروبیسانا باعث ایجاد میکروفلوراهای سالم شده و با بوی نامطبوع بدن بطور فعال مبارزه نموده، همراه با:

  • مواد شیمیایی غیرمضر

  • ماندگاری ۴۸ ساعته ( درصورت فعالیت ورزشی ۲۴ ساعت )

  • مبارزه با بوی نامطبوع بدن با مکانیسم ۱۰۰٪ طبیعی

 

www.Iranabzar.org

www.chrisaliran.com

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید