اسپری بدن ویژه آقایان

اسپری دئودورانت پروبیوتیک ویژه آقایان

اسپری دئودورانت پروبیوتیک

اسپری دئودورانت پروبیوتیک پروبیسانا باعث ایجاد میکروفلوراهای سالم شده و با بوی نامطبوع بدن بطور فعال مبارزه نموده، همراه با:

. مواد شیمیایی غیرمضر

. ماندگاری 48 ساعته (درصورت فعالیت ورزشی 24 ساعت)

. مبارزه با بوی نامطبوع بدن با مکانیسم 100% طبیعی

توضیحات

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید