بهبود سامانه کاسپین

تلفکس  :                           ۳۳۲۶۱۷۲۹- ۳۳۲۶۱۷۲۸-۳۳۲۳۲۰۸۵-۰۱۳

 سامانه پیام کوتاه :                      ۳۰۰۰۸۹۰۷۱۳۱۱۳۱

ایمیل :                                        info@iranabzar.org

دفتر رشت: خیابان سعدی، ابتدای بلوار معلم، ساختمان همکاران، واحد ۶